ข้อมูลภาพตัดลำน้ำ
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 34.00 32.00 30.00 28.00 26.00 24.00 22.00 -10 80 ระยะทาง (เมตร) ระดับเตือนภัย 26.08 ม.รทก. ระดับเฝ้าระวัง 25.58 ม.รทก. ระดับเตือนภัย 24.04 ม.รทก. ระดับเฝ้าระวัง 24.50 ม.รทก. ระดับน้ำ 21.42 ม.รทก. (23/04/2024 17:51)
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6