ข้อมูลภาพตัดลำน้ำ
ระดับน้ำ (ม.รทก.) ระยะทาง (เมตร) ระดับเตือนภัย 0.00 ม.รทก. ระดับเฝ้าระวัง 0.00 ม.รทก. ระดับเตือนภัย 0.00 ม.รทก. ระดับเฝ้าระวัง 0.00 ม.รทก. ระดับน้ำ ม.รทก. ()
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6