ข้อมูลภาพตัดลำน้ำ
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 -35 120 ระยะทาง (เมตร) ระดับเตือนภัย 10.74 ม.รทก. ระดับเฝ้าระวัง 10.26 ม.รทก. ระดับเตือนภัย 4.90 ม.รทก. ระดับเฝ้าระวัง 5.71 ม.รทก. ระดับน้ำ 4.33 ม.รทก. (20/04/2024 19:40)
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6