ข้อมูลภาพตัดลำน้ำ
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 0.00 -10 50 ระยะทาง (เมตร) ระดับเตือนภัย 7.36 ม.รทก. ระดับเฝ้าระวัง 6.91 ม.รทก. ระดับเตือนภัย 1.83 ม.รทก. ระดับเฝ้าระวัง 2.49 ม.รทก. ระดับน้ำ 0.23 ม.รทก. (23/04/2024 18:25)
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6