ข้อมูลสถานี
รหัสสถานี : TC180701
ที่ตั้ง : ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ค่าตรวจวัด : ปริมาณฝน, ระดับน้ำ (ปริมาณน้ำ), กล้องวงจรปิด
ลุ่มน้ำหลัก : ลุ่มน้ำเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อสถานี : สะพานบ้านหนองหญ้าปล้อง
พิกัด UTM : 1,260,712N 556,643E
พิกัด LAT,LNG : 11.4041, 99.51922
ลุ่มน้ำย่อย : ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่1
ข้อมูลลำน้ำ
ตลิ่งซ้าย : 30.76 ม.รทก. ตลิ่งขวา : 32.12 ม.รทก.
ระดับท้องน้ำ : 22.23 ม.รทก. ระดับหมุดหลักฐาน : 30.84 ม.รทก.
ระดับศูนย์เสา : 22.66 ม.รทก.      
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน
ปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ชม. :

มม. เฝ้าระวัง :

70.00

มม. เตือนภัย :

110.00

มม.
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ
ระดับน้ำปัจจุบัน :

22.65

ม.รทก.   ปริมาณการไหลปัจจุบัน :

0.08

ลบ.ม./วินาที
เฝ้าระวังน้ำท่วม :

25.58

ม.รทก.   เตือนภัยน้ำท่วม :

26.08

ม.รทก.
เฝ้าระวังน้ำแล้ง :

24.50

ม.รทก.   เตือนภัยน้ำแล้ง :

24.04

ม.รทก.
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 34.00 32.00 30.00 28.00 26.00 24.00 22.00 -10 80 ระยะทาง (เมตร) ระดับเตือนภัย 26.08 ม.รทก. ระดับเฝ้าระวัง 25.58 ม.รทก. ระดับเตือนภัย 24.04 ม.รทก. ระดับเฝ้าระวัง 24.50 ม.รทก. ระดับน้ำ 22.65 ม.รทก. (22/02/2567 12:29)